Lực lượng y tế xét nghiệm trên diện rộng tại xã Quảng Tín (Đắk R'lấp)

 

Các trường hợp thứ 403, 404, 405 và 406 có địa chỉ thường trú ở huyện Đắk R’Lấp. Yếu tố dịch tễ: Trong khu vực cách ly, phong tỏa và là F1 của một số bệnh nhân được công bố trước đó.

Trường hợp thứ 407 có địa chỉ thường trú ở huyện Đắk Mil. Yếu tố dịch tễ: từ TP.Hồ Chí Minh về Đắk Nông ngày 19/08/2021 theo Kế hoạch số 545 của UBND và là F1 của một số bệnh nhân đã được công bố trước đó. Ngày 19/8/2021, lấy mẫu xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR, cho kết quả âm tính, các lần tiếp theo lấy mẫu định kỳ theo quy định, kết quả âm tính. Ngày 08/9/2021 được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR, cho kết quả dương tính do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông thực hiện.

Các bệnh nhân đã được đưa đến các khu cách ly điều trị COVID-19 để cách ly, điều trị theo đúng quy định.

 

T/h: Ngô Lan