Trên cơ sở Quy chế phối hợp đã được ký kết về tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giai đoạn 2018- 2021, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đài Phát thanh-Truyền hình, Báo Đắk Nông thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả chuyên trang, chuyên mục "Quốc phòng toàn dân" trên báo điện tử, báo Đắk Nông, sóng phát thanh - truyền hình của tỉnh. Cụ thể, Chuyên mục Quốc phòng toàn dân của  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã xây dựng và phát sóng trên 2.000 tin, bài trên Đài PT – TH Đắk Nông và báo Đắk Nông.

Ngoài ra, phóng viên Báo Đắk Nông, Đài PT – TH tỉnh cũng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đưa 150 tin, bài trên sóng truyền hình, 200 tin, bài trên Báo Đắk Nông. Nội dung tuyên truyền về các hoạt động lớn của LLVT Nhân dân tỉnh như: Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”; công tác chính sách hậu phương quân đội và “Phong trào đền ơn đáp nghĩa"... góp phần động viên, khích lệ cán bộ, chiến sỹ trong LLVT tỉnh Đắk Nông, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, giữ vững ổn định chính trị trên địa tỉnh.

Lãnh đạo 3 đơn vị Bộ CHQS tỉnh, Báo Đắk Nông, Đài PT-TH tỉnh ký kết và thống nhất thực hiện Quy chế phối hợp
 

Tại hội nghị các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, góp ý đề ra nhiệm vụ phương hướng phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2022 - 2027. Trong đó, chú trọng tăng cường phối hợp đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện; lực lượng vũ trang học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh….

Kết thúc hội nghị, Bộ CHQS, Đài PT-TH và Báo Đắk Nông đã ký kết tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương giai đoạn 2022 -2027.

Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2018-2021
 
 

Nhân dịp này, có 4 cá nhân được Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen vì đã có thành tích trong công tác phối hợp tuyên truyên nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương giai đoạn 2018 – 2021.

T/h: Lê Đại – Xuân Hạnh