Theo báo cáo, trong 8 tháng đầu năm, Sở LĐTBXH đã nỗ lực trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Cụ thể, số lao động tạo việc làm mới và việc làm tăng thêm là hơn 12.000 lượt người, đạt 67,32% so với kế hoạch; đào tạo nghề cho hơn 3.600 người, đạt 90,97% kế hoạch. Số người được đào tạo nghề là 3.639 người đạt trên 90%. Đặc biệt, đơn vị đã kịp thời thực hiện chính sách hỗ trợ các cơ sở, hộ kinh doanh, doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Đơn vị đã kịp thời thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người có công. Sở thường xuyên thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội. Công tác trợ giúp đột xuất, chăm lo, động viên tinh thần cho người cao tuổi luôn được quan tâm.

Lãnh đạo Sở LĐTBLĐ báo cáo tại buổi làm việc

Tuy nhiên, tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị vẫn còn gặp nhiều hạn chế. Trong đó, kết quả giải quyết việc làm đạt thấp do các doanh nghiệp tạm ngừng, đóng cửa bởi ảnh hưởng của dịch bệnh. Tại buổi làm việc, Sở LĐ TB và XH đã kiến nghị giải quyết một số khó khăn như: bố trí trụ sở làm việc Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh; kinh phí nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục hạ tầng công trình Nghĩa trang liệt sỹ, Đài tượng niệm, bia ghi danh…

Kết luận buổi làm việc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đề nghị Sở LĐ- TB và XH thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan để quyết liệt triển khai thực hiện nhanh Nghị quyết 68/NQ-CP về việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, thời gian tới, Sở LĐTBXH cần đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho người lao động.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu ngành LĐTBXH cần đẩy mạnh kết nối giữa người lao động với doanh nghiệp

UBND tỉnh sẽ tập trung ưu tiên nguồn lực cho vấn đề giáo dục, đào tạo nghề. Việc kết nối giữa người lao động với doanh nghiệp cần được Sở LĐTBXH đẩy mạnh hơn. Trong đó, cần nắm bắt nhu cầu lao động tại các doanh nghiệp, để có giải pháp cân đối thị trường lao động tại địa phương.

T/h: Trịnh Nga- Thế Anh