Cụ thể, UBND tỉnh  thống nhất theo đề xuất của Sở Giáo dục-Đào tạo tạm dừng các hoạt động hè, gửi trẻ theo hình thức tập trung, trực tiếp ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập (cơ sở mầm non, cơ sở mẫu giáo, nhóm trẻ) trên địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch Covid-19. 

Thời gian bắt đầu thực hiện từ ngày 11/7/2021 cho đến khi có thông báo mới. UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai nghiêm túc.

 

PTD NEWS