Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố quản lý chặt chẽ di biến động dân cư, đặc biệt người dân đi/đến/về từ các tỉnh có tình hình dịch tễ phức tạp; thực hiện nghiêm quy định tại các khu vực phong tỏa, tránh tình trạng “chặt ngoài, lỏng trong”; bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự trong khu vực cách ly, phong tỏa.

Cùng với huy động nguồn nhân lực từ công an, quân đội, dân quân, tự vệ, đoàn viên, thanh niên, các lực lượng y tế ngoài xã hội cùng tham gia phòng, chống dịch, các địa phương cần sớm triển khai thực hiện kế hoạch thành lập trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người mắc Covid-19 tại cộng đồng.

Bên cạnh tiếp tục củng cố, nâng cao trách nhiệm và tăng cường hoạt động của tổ Covid cộng đồng trong việc quản lý, theo dõi, giám sát các trường hợp F1 cách ly, F0 điều trị tại nhà và trường hợp đi/đến/về từ các tỉnh có dịch tễ phức tạp, các địa phương cần nghiên cứu, hỗ trợ, động viên kịp thời để tổ Covid cộng đồng phát huy tối đa vai trò của mình.

Công văn cũng nêu rõ tạm dừng hoạt động các trạm kiểm soát dịch tại các chốt Cư Jút, Đắk R’lấp, Đắk Glong cho đến khi có thông báo tiếp theo.

PTD NEWS