Hiện nay, bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò đã xảy ra tại 13 hộ/10 thôn tại xã Nam Đà, huyện Krông Nô. Để tránh việc dịch bệnh lây lan nhanh, gây thiệt hại kinh tế cho người dân và ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi của tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa thực hiện các nội dung: Nghiêm túc, khẩn trương triển khai các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch ứng phó với bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn tỉnh và Công văn số 3111 ngày 17/6/2021 về việc triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn tỉnh và các hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Dấu hiệu của bệnh viêm da nổi cục
 

Giao UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa chưa có dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò: Ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên địa bàn; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thành lập các tổ, đội chống dịch; các tổ tiêu hủy gia súc và bố trí kinh phí để sẵn sàng ứng phó bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò tại địa phương.Thành lập các Đội phản ứng nhanh cấp huyện để tiến hành kiểm tra, xác minh, phối hợp cơ quan chuyên môn tiến hành lấy mẫu xác định bệnh; đồng thời phối hợp, hỗ trợ UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định nhằm ngăn chặn và khống chế bệnh Viêm da nổi cục kịp thời. Thông tin, tuyên truyền kịp thời về diễn biến tình hình dịch bệnh, tính chất dịch tễ của bệnh, các biện pháp phòng, chống bệnh.

Tuyên truyền cho các hộ chăn nuôi các biện pháp phòng bệnh viêm da nổi cục trên đàn gia súc
 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại tuyến cơ sở; Khẩn trương tổ chức mua vắc xin Viêm da nổi cục để cấp cho các huyện, thành phố triển khai tiêm phòng cho đàn trâu, bò trên địa bàn tỉnh kịp thời, hiệu quả.

Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường kiểm tra các điểm thu gom, tập kết, trung chuyển thịt trâu, bò và các sản phẩm từ trâu, bò,; xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển thịt trâu, bò mắc bệnh, không rõ nguồn gốc, xuất phát từ vùng dịch, không có Giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan Thú y.

 

T/h: Vân Ánh