Toàn cảnh hội nghị
 

Năm 2021, tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn là 2.893 tỷ đồng, đạt 129,5% dự toán Trung ương, 109% dự toán địa phương. Trong đó, riêng thu thuế, phí, lệ phí mà ngành Thuế thực hiện 2.275 tỷ đồng, bằng 126,8% dự toán Trung ương, đạt 108% dự toán HĐND tỉnh và tăng 16,4% so với cùng kỳ. Tổng số tiền nợ thuế từng bước giảm dần. Tính đến 31/12/2021, số nợ thuế là 129,7 tỷ đồng, giảm 13% so với thời điểm đầu năm 2021.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác thu thuế năm 2021 vẫn còn gặp một số khó khăn như: Việc theo dõi, đôn đốc nộp số thuế phát hiện sau thanh tra, kiểm tra vào ngân sách còn hạn chế. Một bộ phận người nộp thuế chưa nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về thuế. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số công chức thuế chưa cao…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên yêu cầu ngành Thuế tập trung khai thác nguồn thu ở những lĩnh vực lợi thế
 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên biểu dương nỗ lực của toàn ngành Thuế đạt được trong năm qua. Năm 2022, ngành Thuế cần tập trung công tác tuyên truyền, vận động các chủ trương, chính sách về lĩnh vực thuế để tạo sự đồng thuận, chấp hành tốt trong người dân, doanh nghiệp.

Các cơ quan thuế khu vực phối hợp tốt với địa phương, nhất là cơ quan chuyên môn để khai thác nguồn thu có lợi thế cạnh tranh trên từng địa bàn. Quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế để công khai thông tin một cách minh bạch đến người dân, doanh nghiệp cần được cơ quan thuế triển khai kịp thời hơn nữa.

Đặc biệt, toàn ngành phải tăng cường cảnh tỉnh về đạo đức công vụ, tham nhũng vặt trong đội ngũ cán bộ, công chức thuế, để không gây ảnh hưởng đến môi trường sản xuất kinh doanh của người nộp thuế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên trao bằng khen UBND tỉnh cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác thuế
 

Trong năm 2022, Cục thuế tỉnh Đăk Nông được giao chỉ tiêu thu 1.955 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu này, toàn ngành tập trung nhiều giải pháp đồng bộ như tăng cường thu và quản lý thuế; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế; tập trung quản lý nợ thuế.

T/h: Lê Cung – Văn Vân