Trong 8 tháng đầu năm, Sở KH&CN đã thực hiện hoàn thành 34 nhiệm vụ, dự án KH&CN. Trong đó, có 4 nhiệm vụ cấp quốc gia; 8 dự án nông thôn, miền núi; 20 nhiệm vụ cấp tỉnh và 2 nhiệm vụ phối hợp. Các nhiệm vụ KH&CN đã tập trung, bám sát định hướng phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Phần lớn các nhiệm vụ được đầu tư nghiên cứu, ứng dụng cho lĩnh vực nông nghiệp. Công tác sở hữu trí tuệ, phát triển doanh nghiệp KH&CN, thị trường, hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo được đẩy mạnh. Hoạt động ứng dụng KH&CN tiếp tục được tăng cường, giúp nâng cao hiệu quả trong sản xuất cho người dân. Tuy nhiên, hoạt động KH&CN vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: nguồn kinh phí bố trí cho hoạt động khoa học công nghệ; cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu khoa học; nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế.

 
 
Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười lưu ý, trong thời gian tới, Sở KH&CN cần tập trung nghiên cứu một số nhiệm vụ trọng tâm, mang tính thiết thực, tránh thực hiện phân tán, dàn trải. Trong đó cần tập trung nghiên cứu khoa học gắn với nhu cầu thực tiễn, lợi thế của địa phương. Đơn vị cần bám sát vào các sản phẩm chủ lực của tỉnh để xây dựng các kế hoạch, mục tiêu nghiên cứu mang tính riêng biệt, đột phá.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu Sở KH&CN cần bám sát vào các sản phẩm chủ lực của tỉnh để nghiên cứu 

 

Sở KH&CN cần chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN hàng năm. Qua đó lấy sản phẩm đầu ra của từng nhiệm vụ để đánh giá chất lượng công việc. Đối với những đề xuất của đơn vị cần xem xét và tập trung vào nội dung có thể thực hiện trong thời điểm này trên cơ sở đó tham mưu UBND tỉnh giải quyết nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả trong thời gian tới.

T/h: Trịnh Nga- Thế Anh