Tại buổi làm việc, sau khi nghe các ngành chức năng của huyện ĐắkGlong báo cáo về tiến độ thực hiện cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh nhấn mạnh, chính quyền địa phương cần xây dựng phương án cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả cho từng điểm, tuyến du lịch đã được lựa chọn. Đối với những khó khăn trong quá trình triển khai cần tìm giải pháp tập trung tháo gỡ những vướng mắc, vấn đề nào vượt quá thẩm quyền giải quyết của địa phương thì báo cáo tỉnh và các cơ quan chuyên môn để tháo gỡ kịp thời.

Đoàn công tác làm việc với UBND huyện Đắk Glong

 

 
Phó Chủ tịch UBND Tôn Thị Ngọc Hạnh khảo sát tại chợ phiên của đồng bào Mông xã Đắk Rmăng
 
 

Trước đó, đoàn công tác của tỉnh đã tiến hành đi khảo sát thực địa tại khu vực xây dựng sản phẩm du lịch chợ phiên của đồng bào Mông ở xã ĐắkR’Măng, huyện ĐắkGlong. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh đề nghị chính quyền địa phương cần chủ động xây dựng quy hoạch bài bản khu vực chợ phiên và tranh thủ sự tham vấn của các cơ quan chuyên môn, đảm bảo việc xây dựng chợ phiên phải mang tính đặc trưng riêng có của đồng bào Mông. Tỉnh và các sở, ngành liên quan sẽ hỗ trợ địa phương tối đa xây dựng sản phẩm du lịch này để sớm đưa vào khai thác trong thời gian sớm nhất./.

T/h: Hải Thanh