Cách ly y tế  toàn bộ xã Đắk Wer (Đắk R’lấp) để phòng, chống covid 19
 

Địa điểm, phạm vi thiết lập cách ly y tế là toàn bộ đia giới hành chính xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp. Thời gian cách ly 14 ngày, thực hiện từ 0 gờ h00’, ngày 21/7/2021. Tùy theo diễn biến tình hình dịch mà thời gian cách ly có thể kéo dài hơn.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người huyện Đắk R’lấp đề nghị UBND xã Đắk Wer khẩn trương tổ chức lập chốt, bố trí lực lượng khoanh vùng, cách ly y tế vùng có dịch; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn tể tổ chức thực hiện cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 theo địa điểm, phạm vi và thời gian nêu trên; thực hiện các biện pháp giám sát, phòng chống dịch theo quy định.

Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, theo chức năng, nhiệm vụ của mình được phân công tại Kế hoạch số 93 ngày 31/5/2021 của UBND huyện về việc đáp ứng với các tình huống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện năm 2021 để triển khai thực hiện.

                                         T/h: Ngô Lan