Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Đắk Nông
 

Tại Phiên toàn thể, các chuyên gia trong và ngoài nước đã tập trung thảo luận về 5 nội dung chính, bao gồm: Khung chính sách phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội bền vững gắn với Chiến lược phòng chống dịch Covid-19; công nghiệp 4.0 - xu hướng toàn cầu và bài học cho Việt Nam; đổi mới sáng tạo - chìa khóa phục hồi và phát triển thời kỳ hậu Covid-19; công nghiệp hóa trong kỷ nguyên số và chia sẻ kinh nghiệm thành công trong vấn đề phát triển CNH, HĐH.

Thông qua diễn đàn, cung cấp căn cứ khoa học, thực tiễn đồng hành cùng Chính phủ trong việc xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ nền kinh tế nhanh vượt qua khó khăn, phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng, để Việt Nam không “lỡ nhịp” xu thế phát triển của thế giới.

Nhấn mạnh tính cấp bách, lâu dài của việc thích ứng và phát triển dưới tác động của đại dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng: Trong bối cảnh đặc biệt, cần có tầm nhìn, hành động đặc biệt. Hiện Chính phủ đang tập trung hoàn thiện Chương trình tổng thể phòng, chống đại dịch COVID-19 và Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian tới, Việt Nam tiếp tục triển khai phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Bên cạnh các giải pháp chống dịch, nước ta tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phục vụ tốt doanh nghiệp, tạo đột phá trong xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng chiến lược trên nền tảng chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

Thủ tướng nhấn mạnh, một trong những trọng tâm của quá trình phục hồi là phát huy tối đa nguồn lực con người, tập trung hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia.

T/h: H’Loan- Xuân Trí