Thường trực HĐND tỉnh khóa IV họp phiên thứ 4
 

Phiên họp đã xem xét, thống nhất trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa IV đối với tờ trình, dự thảo nghị quyết gồm: thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế, xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021; cập nhật, điều chỉnh cục bộ quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và các dự thảo nghị quyết kèm theo điều chỉnh 4 dự án; dự thảo nghị quyết thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; quy hoạch chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025; quy định về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; thông qua giá rừng bình quân của từng loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Phiên họp cũng đã xem xét, cho ý kiến đối với các tờ trình của UBND tỉnh như: về việc xin ý kiến phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ; phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường của Trung ương năm 2021; bổ sung dự toán năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị; bổ sung kinh phí phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu phi.

T/h: Hoàng Hoa – Văn Chinh