Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh chinhphu.vn
 
 

Tại điểm cầu Đắk Nông, các đồng chí: Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trần Xuân Hải, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND tỉnh. Hội nghị được trực tuyến đến 8 điểm cầu các huyện ủy, thành ủy.

Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông

 

Đánh giá tại hội nghị cho thấy, sau khi Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ban hành, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đạt hiệu quả cao trong toàn hệ thống chính trị. Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05, các ban, bộ, ngành, địa phương đã xác định các khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nhờ đó trong nhiệm kỳ Đại hội XII, các địa phương trong cả nước đã giải quyết được trên 50.700 vụ việc nổi cộm, tồn đọng, gây bức xúc dư luận xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Việc xây dựng kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương được triển khai đồng bộ, sâu rộng, ngày càng trở thành việc làm chủ động, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Công tác giáo dục, tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác ngày càng đổi mới, phong phú, đa dạng, có sức hấp dẫn, lôi cuốn, lan tỏa trong xã hội.

Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, biểu dương, khen thưởng trong việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết TW 4 khóa XII của Đảng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, kịp thời xử lý những trưởng hợp vi phạm và khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông
 

Tại hội nghị, tham luận của các đại biểu đã làm rõ thêm kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư khẳng định, những kết quả đạt được trong 05 năm qua đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
Tổng Bí thư cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục, đó là việc học tập, làm theo Bác, cũng như việc thực hiện quy định nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa trở thành nền nếp, còn hình thức. Tình trạng nói không đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống còn tồn tại trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh chinhphu.vn
 
 

Tổng Bí thư đề nghị, thời gian tới cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ của Chỉ thị thành các kế hoạch, chương trình hành động, chú ý bám sát yêu cầu, xác định đúng và trúng các khâu đột phá, những vấn đề nổi cộm mà nhân dân quan tâm; xử lý, giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng, gây bức xúc trong dư luận.

Tổng Bí thư đề nghị cần đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”. “Xây” là tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. “Chống” là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Để làm được điều này, từng cán bộ, đảng viên đề cao tinh thần nói đi đôi với làm, rèn luyện suốt đời, thường xuyên tự soi, tự sửa. Cùng với việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực, cần kịp thời khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của nhân dân, làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh.

T/h: Ngô Lan-K’Muôi