Quang cảnh Lễ khai giảng
 

Năm học 2020-2021, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông có 45 học sinh với 6 lớp, tăng 13 học sinh và tăng thêm 1 lớp so với năm học 2019-2020. Trong đó có 15 học sinh câm điếc, 30 học sinh chậm phát triển trí tuệ và tự kỷ. Kết thúc năm học vừa qua, 100% học sinh của Trung tâm đều hoàn thành 2 nội dung về hạnh kiểm và học lực, trong đó có 04 em đã hòa nhập cộng đồng.

Năm học 2020-2021, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông có 45 học sinh với 6 lớp
 
Ông Trần Thanh Ảnh, Giám đốc Trung tâm đánh trống khai giảng năm học mới
 

Năm học 2020-2021, Trung tâm tiếp tục triển khai Chương trình giáo dục tiểu học khuyết tật dành cho trẻ khuyến tật theo khung chương trình của Bộ GD&ĐT. Với phương châm “Dạy những gì có ý nghĩa nhất cho trẻ khuyết tật”, trong năm học mới này, Trung tâm sẽ tiếp tục tổ chức tốt công tác giáo dục cho trẻ khuyết tật, tăng cường công tác giáo dục can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật tại gia đình, cộng đồng. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và các hoạt động giao lưu hòa nhập cộng đồng nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng đối với công tác giáo dục trẻ khuyết tật, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tại trung tâm.

 

T/h: Minh Trí - Thế Anh