Ảnh minh họa

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5438/UBND-KTN ngày 23/9/2021 về việc chủ động ứng phó với mưa, lũ trên địa bàn tỉnh; Rà soát, chủ động triển khai phương án ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương, nhất là phương án di dời, sơ tán dân để đảm bảo an toàn, đồng thời phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để ứng phó với mưa lũ, ngập lụt trên diện rộng khu vực thấp trũng, lũ quét, sạt lở đất; đặc biệt trên địa bàn các huyện: Krông Nô, Cư Jút, Đắk Glong và Tuy Đức.

Triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp, thu hoạch lúa và hoa màu, phương án bảo vệ trọng điểm xung yếu; tổ chức vận hành phù hợp, bảo đảm an toàn hồ đập, nhất là các hồ đập xung yếu, hồ thủy điện nhỏ, công trình đang thi công, sửa chữa; bố trí lực lượng, vật tư, máy móc, thiết bị sẵn sàng ứng phó, xử lý khi có tình huống.

Triển khai hoạt động lực lượng xung kích tại cơ sở; kiểm soát, hướng dẫn, phân luồng giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Tổ chức trực ban 24/24 giờ, báo cáo kịp thời về tình hình ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra về UBND tỉnh; các đơn vị lơ là và chậm trễ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai trên địa bàn, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Tổ chức trực ban 24/24 giờ để nắm bắt tình hình ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh và thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương chủ động ứng phó với các tình huống khi thiên tai xảy ra.

 

T/h: Vỹ Phượng